Új Művészet Kiállítás ajánló, november 2019/10.

SZIMBIÓZIS

Püspök Anita kiállítása

 

A kortárs festészet plurális világában karakteresen egyéni utat jár, makacs tudatossággal Püspök Anita. Erős, világító színépítkezéssel készít gesztusokkal telített absztrakt munkákat, melyek látványa azonban azonnal erős asszociációkat kelt a nézőben. Az első látásra könnyed, laza és attraktív festői világ folyamatosan vezeti tovább a nézőt a mélységek és magasságok felé, melyeknek gyökere természeti inspirációkban rejlik. A festő a látványt magába építi, belső, lelki egyensúlyt teremt, s összetett természeti élményéből fest tükröződést és fény visszaverődést, érzékelünk partokat és parttalanságokat, felhő-magasságot és föld-mélységet, nedves, vizes benyomásokat és fény által felszárított területeket. Dimenziói tágasak, melyeket azonban nem fizikai, természeti törvények láttatása által ér el, hanem képei spiritualitásával, azok szellemi aurájával.  Munkái reflektálnak a globális világ aktuális feszültségeire.   A fenntarthatóság fogalmát emeli át és teszi központba művészete metafizikai tartalmában.  Szimbiózis értelmezése több irányú. Kapcsolatot, összefonódást kíván teremteni természet és szellem, natúra és civilizáció, aggodalom és harmónia között. Képei lendületességét akril alkalmazásának perfekt tudatosságával éri el, festék anyagába beemel más, jellegzetes matériákat, melyekkel intenzív faktúrális hatások teremtődnek. Konstruktivisztikus képépítkezése nagyfokú tudatosságot sejtet.

Feledy Balázs

_________________________________________________________

Műgyűjtők Háza, Galéria és Aukciósház

2019. november 7-22.